• سبد خرید شما خالی است

سرمایه گذاری

عنوان بالا

این اقدام پس از درخواست مقامات بلند پایه آمریکایی از همتایان بریتانیایی خود مبنی بر عدم اجازه دسترسی دولت مادورو به دارایی‌های خارجی، انجام شد. بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورها درخواست ایالات متحده را پذیرفتند تا به تلاش‌های آمریکا برای براندازی مادورو کمک کنند. لابی ضد مادورو همچنین خوان گوایدو، رئیس مجلس ملی این کشور را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناخت.

80% صرفه جویی در هزینه
80% صرفه جویی در هزینه
دست پیدا کند و دارایی‌های حساس ذخیره شده بر روی این دستگاه امن، دست نخورده باقی
میزان مکالمه 10.5%
میزان مکالمه 10.5%
دست پیدا حساس ذخیره شده بر روی این دستگاه امن، دست نخورده باقی
4.5% مالیات ذخیره شده
4.5% مالیات ذخیره شده
ذخیره شده بر روی این دستگاه امن، دست نخورده باقی
عنوان بالا

بهترین مشاور

ذخیره شده بر روی این دستگاه امن، دست نخورده باقی

بهترین مشاور دو

ذخیره شده بر روی این دستگاه امن، دست نخورده باقی

بهترین مشاور سه

ذخیره شده بر روی این دستگاه امن، دست نخورده باقی

ما چکاری انجام بدهیم

آخرین اخبار مربوط به بیت کوین

پیگیری پیغام ارسالی:

فرم کد پیگیری

نظرات مشتریان

متن چهارمی:اسیک، سختی شبکه تغییر زیادی خواهد کرد و قبل از خرید این دستگاه‌ها تاریخ عرضه دستگاه‌های جدید و تغییرات سختی

مریم محمدی

مریم محمدی

متن چهارمی:اسیک، سختی شبکه تغییر زیادی خواهد کرد و قبل از خرید این دستگاه‌ها تاریخ عرضه دستگاه‌های جدید و تغییرات سختی

علی رمضانی

علی رمضانی

متن چهارمی:اسیک، سختی شبکه تغییر زیادی خواهد کرد و قبل از خرید این دستگاه‌ها تاریخ عرضه دستگاه‌های جدید و تغییرات سختی

نیکان دلداری

نیکان دلداری